Jadwal Jaga Kantor PBA 2012

Juni 25, 2012 oleh : admin

 

JADWAL JAGA KANTOR
PBA UMY SEMESTER GENAP 2011/2012
NO PUKUL SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT SABTU
1 08.00 – 10.00 ANA MUHAJIR FITRI ANA ARIF W ARIF H
2 ARIF H UMI AGUNG AGUNG ARIF H ARIF W
1 10.00 – 12.00 ANA MUHAJIR ANA FITRI ARIF H
2 ARIF W TAUFIQ AGUNG AGUNG UMI ARIF W
3 FITRI UMI TAUFIQ MUHAJIR
1 12.00 -14.00 FITRI TAUFIQ MUHAJIR TAUFIQ FITRI
2 ARIF W UMI ANA AGUNG UMI
3 TAUFIQ MUHAJIR