Susunan Kepanitiaan seminar yang akan diadakan oleh Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai berikut:

Steering Committee :

Gendroyono, M.Pd

Drs. Muhammad Kusnendar, MA

Dedi Suryadi, Ph.D

Talqis Nurdianto, Lc., MA

Nanang Joko P, M.Pd.I

Organizing Committee :

Ketua                          : Dr. Muhajir, S.Pd.I, MSI

Wakil Ketua                : Roojil Fadila, Lc, M.Pd.I

Sekretaris                    : Moch. Iqbal, Lc, M.A/Lanoke Intan Paradita, S.S., M.Hum

Bendahara                   : Ana Taqwa Wati, M.Pd.I

Seksi-Seksi

Seksi Acara                             : Fitri Zakiyah, M.Pd

Seksi Pubdekdok                    : Arif Humaini, M. Hum

Seksi Persidangan                   : Moh. Muhajir, Lc., MA

Seksi Pendaftaran                   : Yayat Hidayat, M.S.I

Seksi Transportasi                   : Agus Hendarto

Seksi Akomodasi                    : Erma Febriani, S.Pd., M.Ed

Kesekretariatan:

Koordinator    : Arief Bahtiar Rifai, S.Pd

Anggota          : Muhammad Amin Khizbullah

Mulya Hasanah

Ulfah Nurfadhila

Nasita Dara

Umi Salamah

Tim Acara & Persidangan  

Koordinator    : Putri Ida Rofika, S.Pd

Anggota          : Muhammad Yusuf Rafsanjani

Aziz Fauzan

Musta’inah Chusnaya

Muhammad Saiful Bahri

Misbahul Muammar

Ahad Hilman

Tim Pubdekdok

Koordinator    : Oktavanuha

Anggota          : Lalu Shohib Hidayat

Zulfikar Al-Bana’ma

Abdurrahman Wahid

Abdillah Salasa

Thoriq Ainul Prayoga

Tim Pendaftaran/Registrasi

Koordinator    : Umi (2015)

Anggota          : Hesti Pramudita

Zera Ilhami

Zain Aprilian

Nuryana Irfan

Lathifah

Haikal Pasya

Rangga Wardana

Tim Transportasi

Koordinator    : Ilham (2013)

Anggota          : Surya

Zaki (2015)

Yasin

Marstel

Syafiera Umam

Alamudin Asyrozi

Tim Akomodasi/Konsumsi

Koordinator    : Novi Sukma

Anggota          : Putri Arbiati

Fitri Ayunillah

Masri

Faizar

Adnan Shofa

Afdal Fikri Nirma